Højere effektivitet ved brug af Tick Tool

 

Brugerundersøgelse

Tick Tool er et add-on til Autodesk Inventor, som automatiserer og effektiviserer arbejdsgange, der ellers skal udføres manuelt i Inventor.

Spar en arbejdsdag om måneden

I december 2017 har Tick Cad gennemført en undersøgelse blandt brugerene af Tick Tool omkring værdien af programmets funktioner samt hvilken tidsmæssig besparelse, de oplever ved at benytte programmet.

Undersøgelsen viser, at brugerne i gennemsnit sparer 2,3 timer om ugen ved brug af Tick Tool. Det svarer til en 1 dag om måneden pr bruger!

Desuden viser undersøgelsen, at brugerne ugentligt sparer helt op til mere end 5 timer.

 

Tidsbesparelsen ved brug af Tick Tool giver en tilbagebetalingstid på under en måned samtidig med, at brugeren sikres et visuelt overblik over dokumentstatus 

Automatisk generering af filer og visuelt overblik med farvekoder er værdifulde funktioner

I undersøgelsen kommer det ligeledes til udtryk, at flere af Tick Tools features anses som meget værdifulde for brugerne. De to væsentligste funktioner er dog muligheden for automatisk generering af filer samt det visuelle overblik over dokumentstatus.

 

 

 

Hent PDF

Top