HC Smede Tick Tool Autodesk Inventor

HC Smede er en ordreproducerende smedevirksomhed, der både fungerer som totalentreprenør på stålentrepriser og som underleverandør på større projekter indenfor maskinkonstruktion og bygningsstålkonstruktioner.

HC smede

Christoffer Bjerre er leder for virksomhedens ingeniørafdeling. Her varetager de rådgivning af kunderne og udarbejder beregninger og tegninger i forbindelse med projekterne. Ingeniørafdelingen har ansvaret for at levere samle- og montagetegninger, komponenter og korrekt dokumentation til virksomhedens produktionsafdeling.

”Ofte får vi projekterne ind som et grundlag fra en Rådgivende Ingeniør eller en Arkitekt. Herfra står vi for at lave de statiske beregninger (i SCIA) og efterfølgende optegning af projekterne i Autodesk Inventor. Det workflow har vi et stort fokus på at gøre så smidigt og effektivt som muligt”, udtaler Christoffer Bjerre

Webinar: Spar tid i Autodesk Inventor med Tick Tool 

Manuelle rutiner havde økonomiske konsekvenser

Projekterne er gennem årerne blevet større og der kan indgå op mod 1.000 komponenter i et projekt. Tidligere har virksomheden haft udfordringer med, at content center filer i projekterne skulle navngives manuelt. Det gav en øget risiko for at navngive filerne forkert, hvilket havde indflydelse på den data der skulle overdrages til produktionsafdelingen.

Arbejdsgangen omkring generering af .dxf filer var omstændig og en tidsrøver. Processen var at udfolde flat-pattern filerne og gemme filen i .dxf format. Jo større projekterne blev, jo mere tid skulle der bruges på denne handling.

Workflowet var endvidere udfordret af, at hvis en fil blev ændret, skulle man omkring og ændre fil-data i alle sammenhængende numre og filer. Hvis pladetykkelsen i en skærefil eksempelvis ikke var blevet opdateret, kunne det betyde at emnet blev skåret i den forkerte tykkelse eller størrelse. Hvis der var en underleverandør med inde over, kunne det i værste fald betyde, at det ville tage ekstra tid at få en ny sending frem. Disse ophold og udskydelser i projekterne er dyre og giver et dårligt grundlag i projekterne.

”I en produktion som vores, er det utrolig vigtigt, at vi hele tiden arbejder med de rigtige antal og specifikationer. Det er, nogle korte leveringstider, vi arbejder med og der er ikke råd til at lave den type fejl”, siger Christoffer Bjerre

Optimeret workflow i Autodesk Inventor med Tick Tool

Tick Tool til Autodesk Inventor giver virksomheden struktur og sikkerhed i hverdagen. Sikkerhed omkring, at det materiale der bliver videregivet til enten underleverandører eller produktionsafdelingen, er korrekte. Sikkerhed for, at alle filer er med og alt data er ajourført.

Med Tick Tool samler virksomheden al tegningsdokumentation og sikrer derved, at man altid har de korrekte data og styklister i projekterne. På alle skærefiler har man sat det op således, at der automatisk angives pladetykkelser og stykantal på filnavnet, så det bliver lettere for produktionsafdelingen at trække data ind. Man sparer også tid når der skal genereres .dxf filer, som nu sker med ét enkelt klik i Tick Tool.

Brugerundersøgelse - se hvad brugerne siger om Tick Tool

HC Smede har fået et visuelt overblik i projekterne, hvor Tick Tool med farveangivelser (røde, gule eller grønne) markerer om alt er ajourført. Det giver virksomheden et uundværligt overblik over delelementerne i projekterne.

”Tick Tool sparer os tid i hverdagen. Det gør vi specifikt ved, at vi har reduceret de fejl der førhen opstod i overdragelsen af projekterne fra ingeniørafdelingen til produktionsafdelingen. Folkene i produktionen må ikke stå og vente på baggrund af fejl i data og filer. Her er vi blevet ekstremt effektive”, siger Christoffer Bjerre.

Tick Tool – udviklet i samarbejde md kunderne

Tick Tool er et standardtilføjelsesprogram til Autodesk Inventor, som sikrer ensartet struktur og sunde arbejdsgange for alle, der arbejder med 3D CAD-design, dokumentation og produktion. Programmet skaber overblik og giver brugeren mulighed for at oprette og opdatere al downstream-dokumentation med ét enkelt klik. Tick Tool applikationen har en enkel grafisk brugergrænseflade, der giver en visuel sikkerhed for gyldige data.

Tick Tool er udviklet i tæt samarbejde med Tick Cads kunder og imødekommer de tidsbesparende behov, som Inventor-brugere oplever i deres daglige arbejde.

Ønsker du at blive mere effektiv i dit Autodesk Inventor arbejde?