Logi Systems ApS har specialiseret sig i at etablere og effektivisere lagerlogistik, produktionslogistik og hospitalslogistik. De er specialister i at kombinere 25 års erfaring og ekspertise med en praktisk orienteret tankegang og kan dermed levere konkrete løsningsforslag til ekspertise den videre udvikling af lager-, produktions-, hospitals logistiksystemer. 

Kommunikation og datasikkerhed er et stort krav fra virksomhedens kunder, der leverer løsninger til systemløsningerne.

Logi Systems logo

Logi Systems samarbejder bredt

Når det gælder implementeringen, anvender Logi Systems et stort netværk af kompetente leverandører, så der til enhver tid kan tilbydes de bedste løsninger, den rette service og de mest kompetente projektmedarbejdere.

Målet for virksomheden er altid at være opdateret med nyeste viden og være i stand til at leve op til kundernes krav om tegningsversion, samt anvendelse af korrekte branchespecifikke templates.

Derfor søgte Logi Systems en partner og ikke bare en leverandør af deres CAD-løsning, som garant for løbende sparring og undervisning af nøglemedarbejdere.

Sparring med Tick Cad 

Med en samarbejdsaftale med Tick Cad sikrer Logi Systems at de medarbejdere, som skal arbejde med udvikling og design af logistikløsningerne i deres hverdag, bliver fortrolige med Autodesk CAD-softwaren og mulighederne for projektdeling, hvilket er et must når der skal leveres logistikløsninger til hospitaler, lager og produktion.

Som et led i virksomhedens strategi ønsker Logi Systems, at videreudvikle CAD-platformen ved blandt andet øget fokus på udveksling af data mellem Revit og Inventor samt yderligere inddragelse både laserscanning til 3D præsentation og BIM Docs i virksomhedens workflow.

Her er der på baggrund af de seneste års nære samarbejde ikke langt fra tanke til handling og mindre projekter løses løbende.

Fælles fokus på den gode løsning

Fordelen ved at etablere langvarige samarbejdsrelationer er stabilitet, tillid og sikkerhed.

At have gode partnerskaber, der kender både styrker og svagheder gør det muligt at levere komplekse løsninger, som på tværs af leverandører, kunder og medarbejdere har fælles fokus på den gode løsning.

Logi Systems ApS har været kunde hos Tick Cad siden 2014