AutoCAD automatisering Tick Cad

Programmering i AutoCAD kan gøres via en række programmeringssprog. I modsætning til mange andre cadprogrammer er AutoCAD et helt åbent system. Hvis man kan forestille sig en funktionalitet, så vil den i princippet kunne bygges.

AutoCAD er et åbent program. Det gør det muligt at lave en lang række tilpasninger og integrationer, som kan blive aktuelt, når arbejdet i AutoCAD præges af mange gentagelser. Det sker eksempelvis, når tegningerne bliver komplekse med mange afhængigheder. Eller når der er tale om integration mellem AutoCAD tegninger og eksterne datakilder.

Tick Cad har deltaget i mange forskellige kundespecifikke projekter omkring programmering og automatisering i AutoCAD, herunder f.eks.:

  • Simple automatiseringer der opsætter tegninger og udfylder tegningshoved
  • Programmeringer der sikrer integration mellem designdata og produktionsdata
  • Automatiseringer der analyserer data i tegninger og ”vasker” dem for fejl
  • Større programmeringer, der med udgangspunkt i eksterne konfigurationsdata, automatisk optegner tegninger og laver grundlaget for eksport af produktionsdata.


Lad os se på nogle eksempler

Programmering i AutoCAD sikrer præcise og korrekte data i workflow

Hos en international leverandør af skræddersyede udendørs aktivitetspladser, har Tick Cad optimeret og automatiseret virksomhedens arbejdsgange i AutoCAD. Virksomhedens løsninger opbygges af forskellige elementer, hvor antallet af elementer er afhængigt af landskabets karakter og inventarets anvendelse.

Projektet bestod i en programmering af rutiner i AutoCAD, der skulle gøre det muligt, automatisk, at trække informationer ud af tegningerne. Blandt informationerne var placeringen af elementers funderingspunkter, således entreprenøren kunne se, hvor der skulle graves. Ud fra opslag i databasen blev der indsat illustrationer på tegningen af den konkrete type udgravning.

De automatiserede rutiner har gjort det nemmere for virksomheden at lave nye design. Når der laves ændringer i designoplæg, opdateres alle data automatisk, - herunder funderingspunkterne. Det sparer tid, og skaber større sikkerhed for, at data er korrekte og præcise.

Automatiseringer i AutoCAD optimerer udveksling af information

For en førende producent indenfor intralogistiske transportsystemer, har Tick Cad leveret en løsning, der håndterer kommunikationen i virksomhedens designprocesser. Producentens udviklingsprojekter kører i to parallelprocesser. Én proces der omhandler de enkelte elementer til transportbåndene og én der vedrører projektets overordnede layout. Processen starter med simple layouts i 2D, der løbende ændres til detaljerede 2D tegninger for at ende som 3D modeller.

Udfordringen bestod i, at der under hele processen blev udvekslet informationer mellem layoutet og modellerne, og at ændringer ikke blev opdateret i begge processer. Det var bl.a information omkring den fysiske udformning, den elektroniske styring, samt ændringsønsker til standard-elementerne.
Løsningen blev en programmering i AutoCAD, der sikrer at al information, i begge processer, opdateres ved ændringer. Virksomheden kan løbende trække informationerne ud fra AutoCAD-tegningerne, og kan f.eks. anvendes som grundlag for test af gennemløbshastighed og planlægning af installation. Automatiseringen sparer tid hos virksomheden og bidrager med, at det er hurtigt at foretage ændringer og vurdere konsekvenserne af dem.

Sikkerhed og præcision

”Sikkerhed og præcision er væsentligt, når vi snakker programmering i AutoCAD. Når rutiner bliver automatiseret, fjerner vi samtidig risiko for fejl. - og fejl opstår nemt, når man laver manuelle ændringer. Det vigtigste argument for at tilføje programmering er, at automatisk afvikling af rutiner sikrer at virksomhedens standarder overholdes” siger Jan Brauer, der er Arkitekt Cand.arch. hos TickCad.

Endelig kan man lave programmeringer til AutoCAD som ”vasker” gamle tegninger. Det kan være tegninger med uhensigtsmæssige, eller forkerte data, forkert lagdefinition og brug, fejlagtig skalering, brudte linjer, opsplitning af symboler og meget andet.

Alt er i princippet muligt.

Kontakt Tick Cad hvis du vil vide mere om programmering i AutoCAD og om hvorvidt dine rutineopgaver kan automatiseres. 


Læs også

AutoCAD programmering øger effektiviteten