P+P arkitekter er en arkitektvirksomhed med ca. 30 medarbejdere fordelt på to tegnestuer i henholdsvis Aarhus og Thisted. Virksomheden tæller et stærkt hold af arkitekter og bygningskonstruktører, som igennem mere end 40 år har arbejdet kreativt og professionelt med at skabe arkitektur, der gør en forskel for mennesker og for samfundet. Projekterne spænder vidt fra almene boliger til erhvervsbyggeri og omfatter både nybyggeri, renovering og transformation. Som en central del af tegnestuens praksis har man en kulturarvsafdeling, som yder rådgivning i forbindelse med restaurering af kirker og bevaringsværdige, fredede bygninger.


Virksomhedens tilgang til arkitektur er baseret på nogle fundamentale værdier, der blandt andet handler om bæredygtighed, robusthed, empati, ærlighed og ansvarlighed i arkitekturen. En god dialog med kunden gennem hele byggeprocessen er en helt central værdi for P+P arkitekter, da den konstruktive dialog er essentiel for ethvert professionelt samarbejde og i sidste ende for byggeriet.

Et effektivt supplement til statiske billeder

P+P arkitekter anvender som udgangspunkt digitale bygningsmodeller i alle projekter, og ved især renoveringsopgaver er den indledende registrering utrolig vigtig. Hidtil har registreringerne, udover opmålinger, dronebilleder og granskning af eksisterende tegningsmateriale, indeholdt omfattende billedregistrering i platforme som Dalux Field, AjourQA eller Byggeweb Capture. Matterport-registreringen er et effektivt supplement til de statiske billeder.

Matterport Registrering fra Slotskirken Augustenborg SlotProjekt: Registrering fra Slotskirken Augustenborg Slot


Nem og intuitiv platform

Med Matterport har P+P arkitekter fået en platform, der er nem at arbejde med, og et værktøj, der er umiddelbart og let at forstå. Platformen er meget intuitiv, og de fleste vil, efter ca. 30 minutters instruktion, kunne gøre brug af kameraet til en simpel registrering. Til mere komplicerede registreringer og større modeller kræver det lidt tilvænning at arbejde med både kamera og app, men P+P arkitekter har endnu til gode at finde den ”øvre grænse” for, hvor store og komplicerede modeller de kan lave.

Registreringen sker utrolig hurtigt (oftest hurtigere end at tage billeder), og kameraet sikrer, at ”blinde vinkler” i billedregistreringen undgås. At registreringen også er (nogenlunde) målfast er en stor bonus, der sparer tid og sikrer kvalitet, når projektmateriale udarbejdes.

Matterport Registrering Thyhallen, ThistedProjekt: Registrering Thyhallen, Thisted


Mattertags giver værdifulde muligheder i arkitektbranchen

I øjeblikket anvender arkitektfirmaet udelukkende Matterport som et alternativ til billedregistrering. Herudover har man i et enkelt tilfælde benyttet Matterport som supplement til et udbudsmateriale, hvor muligheden for at ”deeplinke” til specifikke områder i en Matterport-model var et særdeles stærkt værktøj. En anden feature, som P+P arkitekter leger med tanken om, er at anvende Mattertags som en krydsreference mellem beskrivelser og Matterport-model. Forat kunne lave udtræk til skemaer mangler teknologien dog stadig at blive forfinet en smule. En løsning, der pt. bliver arbejdet på.

Potentialet med at anvende Matter-tags i projekterne er kæmpestort. P+P arkitekter ser stor værdi i, at man f.eks. kunne benytte en ”Q&A”-funktionalitet direkte i et Mattertag, og derved synkronisere med Q&A-funktionen i eksempelvis Byggeweb Udbudsportal eller lignende platforme. På denne måde vil referencer til specifikke områder eller objekter ikke kun referere til en specifik tegning eller model, men også en lokation direkte i en Matterport-model.