Tick Tool er udviklet af Tick Cad, som et add-on til Autodesk Inventor. Programmet indeholder en række features, der automatiserer og effektiviserer arbejdsgange, som ellers skal udføres manuelt.

I december 2017 har Tick Cad gennemført en undersøgelse blandt brugerene af Tick Tool omkring værdien af programmets funktioner samt hvilken tidsmæssig besparelse, de oplever ved at benytte programmet.

Undersøgelsen viser, at brugerne i gennemsnit sparer 2,3 timer om ugen ved brug af Tick Tool. Det svarer til en 1 dag om måneden pr bruger! Desuden viser undersøgelsen, at brugerne ugentligt sparer helt op til mere end 5 timer.   

Se brugerundersøgelsen her

Top