Autodesk Nastran In-CAD

Få komplekse og nøjagtige simuleringer med Autodesk Nastran In-CAD

Autodesk Nastran In-CAD er en del af Autodesks Product Design & Manufactoring Collection til digitale
prototyper. 

Beskrivelse

Nastran In-CAD er en Finite Element Analysis (FEA) software, der med nøjagtighed analyserer
lineære og ikke-lineære stress-, dynamik- og varmeoverføringsegenskaber i mekaniske komponenter.
Analyserne gør det muligt for brugerne at identificere og rette problemer tidligt i simuleringerne. Med sine
avancerede og nøjagtige simuleringer gør Nastran In-CAD det derfor mere simpelt og ukompliceret at udvikle
velfungerende produkter.

Kursets formål er at give en introduktion i funktionalitet og praktisk anvendelse af Autodesk Nastran In-CAD.
Efter en grundig gennemgang af brugerfladen, vil vi hurtigst muligt gå i gang med en trinvis gennemgang af
eksempler fra det virkelige liv. På den måde når kursisten at opbygge en erfaring og rutine i opsætning af
analyser, og kan gå hjem og viderebygge på de gennemgået eksempler.

Dag 1
Baggrundsviden; Hvorfor Autodesk Nastran In-CAD? eksempler på normer der kræver avanceret analysefunktionalitet, som kan udføres med Nastran, men ikke vha. Inventors almindelige ”Stress
Analysis” miljø – samt kort snak om den grundlæggende styrkelæreteori der adskiller Nastran InCAD fra Inventor Stress Analysis.
Aktivering af Autodesk Nastran In-CAD’s brugergrænseflade fra Autodesk Inventor
Navigering i brugergrænseflade, herunder modeltræ, faner, paneler og modelvindue
Opsætning af standardparametre for optimering af Nastran’s ”beregningsmotor” til den anvendtecomputer.
Valg af analysetype, samt Indstilling af de respektive analysers beregningsoutput,
Indstilling af enheder.
Valg af ”Design View Representations” og ”Level of Detail”
Valg og opsætning af materialeparametre, herunder isotropiske og anisotropiske materialer
Idealisering af konstruktionen, Solid, Shell, Line elementer
Valg af teori for beregning af sikkerhedsfaktor, samt opsætning af grænseværdier for træk-/ tryksymmetriske og asymmetriske materialer.
Opsætning spænding/tøjningsegenskaber for beregning af plastisk deformation.
Meshing, herunder opsætning af indstillinger for generering af mesh, samt mesh refinement.
Opsætning af randbetingelser, herunder indstilling af konstruktionens frihedsgræder medunderstøtninger og indspændinger.
Opsætning af komponenters indbyrdes forbindelse og interaktion, herunder f.eks. faste svejsesamlinger, glidende samling med friktion osv..
Opsætning af forbindelseselementer, herunder stang-, kabel-, fjeder-, bolt-, og rigide forbindelser.
Opretning af erstatningsmasser
Opsætninger af laster, herunder kræfter, momenter, tryk, gravitation, linje- og fladelaster samt transiente laster.

Dag 2

✓ Lineær statisk analyse
✓ Vibrations- og egensvingningsanalyse af ubelastede konstruktioner
✓ Lineær udbøjning, f.eks. søjler, pladefelter
✓ Lineær statisk analyse af forudbelastede konstruktioner
✓ Vibrations- og egensvingningsanalyse af konstruktioner med statisk belastning
✓ Ikke-lineær statisk analyse
✓ Ikke-lineær udbøjning, f.eks. søjler, pladefelter
✓ Direkte og Modal Transient Respons
✓ Impact / drop test
✓ Ikke-lineær transient respons
✓ Direkte, Modal samt vilkårlig frekvens respons
✓ Chok/ respons spektrum
✓ Udmattelsesanalyse
✓ Termisk simulering


Undervisningsform: Kursus
Målgruppe: Workshoppen henvender sig til nye brugere af Autodesk Nastran In-CAD
Forudsætning: Grundlæggende forståelse for FEA.

Arrangementsoversigt

Datoer 05-12-2018 9:00
Slutdato 06-12-2018 16:00
Pris 7.500 ex moms
Sted
Tick Cad, Horsens
Sverigesvej 19, 8700 Horsens, Denmark
Tick Cad, Horsens
7.500 ex moms
Top